ОРОЛЦОГЧ БӨӨГИЙН БҮРТГЭЛ
Хүнсний аюулгүй байдлын тухай
Паспортын мэдээлэл
Байрлах газрын мэдээлэл
Төлбөрийн мэдээлэл

Оролцогч бөө нь 200,000 төгрөгийн хураамжийг Тэнгэр Тайлал НҮТББ-ын Хаан банкны 5622538480 тоот дансанд төлж, гэрээ байгуулан, фестивалийн мандатыг авна.

Copyright © 2010 | WorldShamanFestival